Votre divorce homologué en 6 semaines!
Uw echtscheiding op 6 weken bekrachtigd!

Mediation & Arbitration & Tax

Fast and confidential smart resolution of litigation!

Blog

Gebrek aan aangifte - minimale belastbare basis - artikel 342 3 WIB92

Posted on December 27, 2018 at 7:05 PM

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 18.06.2018 - Eiseres houdt voor dat overmacht zou hebben belet haar aangifte in dienen. De aangifteplicht berust bij haarzelf en zij kan die niet afwentelen op een door haar gekozen accountant, boekhouder of andere gevolmachtigde. Terecht werd aanslag van ambtswege toegepast en terecht werd de belastbare basis van art. 342 §3 WIB92 genomen, zijnde het wettelijk minimum. Terecht werd bij reeds tweede overtreding van niet indiening van aangifte een belastingverhoging van 20% opgelegd.

 

Categories: Fiscaliteit rechtspraak

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

0 Comments