top of page
Search
  • _

Aansprakelijkheid bestuurder op grond van artikel 93undecies C, §2 WBTW - tegenbewijs - afbetalingen

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 08.05.2018 - De administratie heeft op grond van artikel 93undecies C §5 WBTW een ingebrekestelling toegestuurd aan appellant. Gelet op de door de geïntimeerde bewezen feiten, is het voor het hof onbetwistbaar dat de geïntimeerde zich op het vermoeden kan beroepen dat is neergelegd in artikel 93undecies C, §2 WBTW. Het door appellant te leveren tegenbewijs veronderstelt dat hij aantoont op welke wijze de vennootschap in financiële moeilijkheden is geraakt en bovendien dat het die moeilijkheden zijn die tot het faillissement hebben geleid. Appellant toont volgens het hof niet aan dat de niet-betaling werkelijk geen fout in zijn bestuur van de vennootschap inhield, maar gewoon onmogelijk was door de financiële moeilijkheden. De geïntimeerde verzet zich tegen de vraag van de appellant om de schuld te mogen afbetalen in maandelijkse schijven van 500,00 euro per maand. Het hof gaat hier niet op in.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page