top of page
Search
  • _

Een bemiddeling opstarten

 

Een bemiddeling opstarten

 

Indien de bemiddeling contractueel werd overeengekomen, dient de bemiddeling verplichtend een aanvang te nemen volgens de contractueel overeengekomen regels.

 

 

Indien de bemiddeling niet contractueel werd overeengekomen, zal een voorstel moeten gedaan worden aan de andere partij. Deze is vrij om het voorstel te aanvaarden of te verwerpen. Na aanvaarding, moet men overeenkomen over de keuze van bemiddelaar.

 


 

Deze principes van vrijheid tot aanvaarden van bemiddeling en de keuze van de bemiddelaar gelden evengoed wanneer een bemiddeling bevolen wordt door de rechter. Dit bevel is wel afhankelijk van de bereidheid van de partijen tot bemiddelen.

 


 

Ongeacht hoe de bemiddelaar werd aangesteld, zal hij de partijen uitnodigen om een bemiddelingsprotocol op te stellen. Pas na ondertekening daarvan kan de onderhandeling in bemiddeling beginnen.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page