top of page
Search
  • _

Meerwinsten op basis van zwarte aankopen bij leverancier.

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 06.03.2018 - De BBI administratie voerde een onderzoek uit bij de drankenleverancier van het door de appellanten uitgebate café. Bij deze drankenleverancier trof de BBI een aantal bonnen terug van leveringen van dranken aan het café van de appellanten. Naar aanleiding van de analyse van deze leveringsbonnen stelde de administratie vast dat niet alle geleverde goederen werden gefactureerd. Deze stukken betreffen niet louter eenzijdige leveringsbonnen van de drankenleverancier. Deze documenten zijn zeer duidelijk in verband te brengen met de boekhouding van de appellanten. De gegevens in de vermelde leveringsbonnen zoals klantgegevens, benaming, hoeveelheid en bedragen van de goederen, leeggoed, en BTW bedragen, stemmen volledig overeen met de facturen die in de boekhouding van de appellanten zijn aangetroffen. Voor elke factuur bestaat een leveringsbon, maar de leveringsbon bevat hogere aantallen dan de factuur. De overeenstemming tussen deze documenten, waaronder ook de identieke volgorde waarin deze soorten dranken zijn vermeld, de factuurdatum die overeenstemt met de daaropvolgende, de nummering van de bestelbon volgt de nummering van de corresponderende factuur, maakt dat kan aangenomen worden dat de leveringsbonnen met daadwerkelijke leveringen aan de appellanten overeenstemmen. Daaraan doet het gegeven dat de bonnen niet door de appellanten zijn ondertekend geen afbreuk. De administratie maakte een overzicht van de officieuze aankopen per aantal zwarte eenheden van een dranksoort (1) x aantal consumpties per eenheid (2) x verkoopprijs per consumptie (incl. BTW) . Voor vaten werd het rendement genomen zoals in het forfait (4% verlies). Een vat van 50 liter geeft aldus een rendement van 50 x 4 (25cl) x 96% = 192 consumpties per vat. Bij het bepalen van de verkoopprijs werd rekening gehouden met de vermelde prijzen in de bijlagen bij de aangifte bij aanslagjaar 2010, bij gebrek aan bijlagen bij de aangifte aanslagjaar 2011, en met de gangbare verkoopprijzen bij gelijkaardige café-uitbaters. De brutowinst in meer werd bepaald door de verkopen in meer (incl. btw) te verminderen met de zwarte aankopen (ex. btw). De brutowinst in meer bedraagt 8.159,99, euro. De administratie kon bij de berekening van de brutowinst in meer de verkoopprijs met btw aannemen omdat de appellanten die btw niet doorstorten waardoor deze een onderdeel werd van de niet aangegeven meerwinst.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page