top of page
Search
  • _

PB Beroepskosten

 

Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 26.04.2018 - De belastbare winst met betrekking tot de uitbating van de kruidenierswinkel werd vermeerderd met 6493 oude Belgische franken en de beroepskosten voor een bedrag van 234.220 oude Belgische franken werden verworpen. In de loop van het onderzoek van zijn bezwaarschrift ondertekende appellant een schriftelijk akkoord op 13 oktober 2003, waarvan de inhoud als volgt is: Nettowinst: 269.578 BEF; (+) Onwettige verkoop: 200.000 BEF; Vermeerderingen: 0. Volgens artikel 339 van het WIB 1992 neemt de Administratie de aangifte van de belastingplichtige als belastinggrondslag, tenzij zij die onjuist bevindt. De schriftelijke instemming van de belastingplichtige met de elementen die de feiten vormen welke aanleiding geven tot de belasting, heeft dezelfde gevolgen als de aangifte, zodat de belasting geldig kan worden gevestigd op basis van de elementen waarmee de belastingplichtige schriftelijk heeft ingestemd, behalve indien die laatste aantoont dat ze foutief zijn wegens een juridische of feitelijke beslissing. De betwiste aanvullende aanslag kan bijgevolg worden gevestigd op basis van voorgemelde elementen, waarmee de belastingplichtige schriftelijk heeft ingestemd, zonder dat hij aantoont dat ze foutief zijn. In het huidige stadium van de procedure geeft hij in dispositief van zijn beroepsconclusies aan dat hij belast dient te worden op de elementen die voorkomen in voorgemelde schriftelijke overeenkomst. Het beroep is bijgevolg deels gegrond en de betwiste aanvullende aanslag moet worden ontheven, voor zover die is gevestigd op basis van de nettowinst die hoger ligt dan 11.640,53 euro (469.578 oude Belgische franken) en de belastingvermeerderingen die hoger liggen dan 0.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page