top of page
Search
  • _

VenB - Abnormaal rendement

 

Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 31.05.2018 - De onderneming werd belast volgens een vergelijkingspunt. Eiseres bekritiseert de weerhouden vergelijkingspunten: volgens haar heeft de administratie vergeleken ‘wat goed is en goed wordt beheerd, met een restaurant-taverne ie niet goed werkte en slecht werd beheerd’. Die betwisting is uitsluitend gebaseerd op de volgende elementen: * het etablissement werd eind 1974 overgedragen omdat de uitbater geld verloor: de overdracht bestrafte het slechte beheer en bewees het tegelijkertijd ook; * de uitbater, die hoofdzakelijk actief was binnen de reclamesector, was geen specialist op het vlak van het restaurantwezen. "Het feit van een goed beheer vloeit bovendien voort uit een talent en bevoordeelt bepaalde personen tegenover andere”. Het niet realiseren van de vooropgestelde omzet kan op fiscaal vlak niet worden bestraft. Die elementen zijn geenszins overtuigend. Naar aanleiding van de ‘vaststellingen die werden gedaan op de zetel van de vennootschap op 4 april 1980’ heeft de lasthebber van eiseres onvoorwaardelijk afstand gedaan van de grief van haar bezwaarschrift ter staving waarvan hij het bewijskrachtige karakter van de boekhouding verdedigde. De geboekte inkomsten stemden overigens niet overeen met de btw-bonnetjes, wat een regularisatie inzake de btw verantwoordde. In die omstandigheden hebben de eenvoudige beweringen dat eiseres slecht beheerd zou zijn geweest en geld zou hebben verloren, geen enkele waarde, aangezien men niet weet hoeveel de niet-geboekte inkomsten bedroegen. Na onderzoek verklaart het hof de drie vergelijkingspunten, die nauwkeurig door de administratie werden vastgesteld, relevant. Het beroep is niet gegrond.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page